logo
DGS 2017
SÖZEL BÖLÜM
1.
1. - 4. sorularda cümledeki veya parçadaki
boşluğu anlam bakımından en uygun biçimde
tamamlayan seçeneği bulunuz.

Hegel, kendinden ---- filozoflardan farklı olarak toplumu
organik bir yapı şeklinde tanımlar ve bu organik yapı
içerisinde birbirleriyle ---- içinde olmasını beklediği
toplumsal organları analiz eder.
Doğru Cevap: "C" önceki - uyum
Soru Açıklaması
2.
Yıldızların oluşumu sırasında gerçekleşen süreçlerin
tamamen ---- söylenemez ancak günümüzde evrende
oluşmakta olan yıldızların gözlemlenmesi ve kuramsal
hesaplar, bu konu hakkında daha çok fikir sahibi
olmamıza ----.
Doğru Cevap: "C" anlaşıldığı - yardımcı oluyor
Soru Açıklaması
3.
Yaz sonuydu. Bolu’da doğa, alacalı giysilerini yeni yeni
giyiyordu. Tepelere tırmandık. Karşımıza yaklaşık yirmi
metrelik karaçamların taçlandırdığı bir orman çıktı.
İçindeki daracık toprak yol; çukurlarla, kuruyup düşmüş
dal parçalarıyla, çeşit çeşit çalılarla kaplanmıştı. Orman
sanki “Geçemezsiniz!” diyordu bize. Bolu ormanının en
sevdiğim yanı da buydu: ----.
Doğru Cevap: "D" İnsana ve uygarlığın şiddetine direnerek kendini hâlâ korumaya çalışması
Soru Açıklaması
4.
Yazarlara sık sık sorulur: “Niçin yazıyorsunuz?” Bu soru
geçenlerde bir açık oturumda da soruldu. Oturuma
katılan bir yazar arkadaşım: “Bilmem ki... Ben zaten
doğduğumdan bu yana yazıp duruyorum.” diye karşılık
verdi. Arkadaşım, herhâlde, “Kendimi bildiğimden beri
yazıyorum.” demek istedi; “Kendimin bilincinde
olduğumdan beri...” Bense yazarın kendi bilincine
varmasının, içindeki yara berelerin bilincine varmak
olduğunu düşünüyorum. ----.
Doğru Cevap: "A" Zira yazmak, deneyimlerin ve çekilen acıların tortularının farkına varılmasıyla gelişen bir eylemdir
Soru Açıklaması
5.
5. - 7. sorularda numaralanmış cümlelerden
hangisinin, parçanın anlam bütünlüğünü
bozduğunu bulunuz.

(I) Latincede sakal anlamına gelen barba kelimesi,
bugün kullanılan berber sözcüğünün kökenini
oluşturmuştur. (II) Tarihte sakallı olmak veya olmamak,
sadece erkeğin estetik zevkiyle belirlenen bir tercih
değil, toplumun dayattığı bir çeşit zorunluluktu. (III) Eski
Mısır’da sakal bırakmak statüye bağlıydı ve sadece
firavunlar tıraş olurdu. (IV) Eski Yunanlar, Büyük
İskender’in etkisiyle MÖ IV. yüzyılın sonlarından itibaren
tıraş olmaya başlamışlardı. (V) Birinci Dünya Savaşı’na
kadar sakal, Osmanlı toplumunda çok önemli görülür ve
sakal kesmek “adi bir sahtekârlık” olarak kabul edilirdi.
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
6.
(I) Madem roman yazma konusunda ciddisiniz, o
zaman hemen bir çalışma planı hazırlayın. (II) Önce
romanı ne kadar sürede tamamlayacağınıza karar verin.
(III) Ardından hikâyenin olay örgüsünü, karakterlerini,
yerini ve zamanını içeren bir taslak oluşturun. (IV) Siz
bunu yaparken hayat yanı başınızdan akıp gitmekte.
(V) Kuşkusuz, şu andan başlayarak bir yazma
alışkanlığı kazanmanız gerekiyor. (VI) Roman
yazabilmek için onu ihmal etmek ağır bir bedel
olmaz mı?
Doğru Cevap: "D" V
Soru Açıklaması
7.
(I) Gerçekten de bu eserde bir araya getirdiği kısacık
hikâyelerinde yazar, gördüklerini duyduklarını, içinde
bir biçimde yer aldığı olayları son derece dolaysız ve
çıplak olarak anlatmış. (II) Yazar; hikâyeleri kendi
ağzından anlatmak yerine, önce uygun bir ortam
yaratıyor, sonra o ortamda birilerini bularak hikâyeyi
onlara anlattırıyor. (III) Yazarın süsü, anlatımındaki
süssüzlüğünde. (IV) O, yazarlığının bütün hünerlerini
yazma biçiminin doğallığında gösteriyor. (V) Bu doğallığı
anlatmak için ona zamanımızdan yüz elli yıl önce
yaşamış bir kasaba anlatıcısı demek yerinde olur.
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
8.
8. - 10. sorularda başta verilen cümleden kesin
olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.

Bundan birkaç yıl önce gerçekleştirilen bir deneyde,
arboretumda (ağaç parkında) yapılan elli dakikalık bir
yürüyüşün, kısa süreli belleğin yönettiği yoğun dikkat
gerektiren becerileri geliştirdiği, kentte yapılan bir
yürüyüşün ise bu tür bir etki yaratmadığı ortaya
çıkmıştır.
Doğru Cevap: "A" Ağaç parkında yapılan bir yürüyüş kentte yapılandan daha yararlıdır.
Soru Açıklaması
9.
Yönetmen, son filmiyle bu sene katıldığı üç uluslararası
festivalin birinden en iyi film, birinden de en iyi yönetmen
ödülü almıştır.
Doğru Cevap: "B" Yönetmen, son filmiyle en az iki ödül almaya hak kazanmıştır.
Soru Açıklaması
10.
Kitap, yayımlandığı 1951 yılından bu yana yalnızca onlu
yaşlarını süren kimi yetişkin çocukların değil; bir türlü
büyümeyen, büyüyemeyen, büyümeye ısrarla karşı
çıkan çocuk yetişkinlerin de ilgisini çekmeyi başarmıştır.
Doğru Cevap: "A" Kitap, yayımlanmasının üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen popülerliğini yitirmemiştir.
Soru Açıklaması
logo
DGS 2017
SÖZEL BÖLÜM
11.
I. yenmesinin ardından yapay zekâ
II. müthiş bir işlem gücüne sahip olan
III. öğrenme yeteneğinden ziyade
IV. teknolojileri alanında insanlık
V. Deep Blue'nun bir dünya satranç şampiyonunu
VI. ve bilim için yeni bir dönem açıldı
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle
oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi
baştan ikinci olur?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
12.
I. olarak görme eğilimi Erhan Bener’in
II. Ölü Bir Deniz romanında çok belirgindir ancak
III. yasaları doğrultusunda ortaya çıkardığı ürünler
IV. davranışları, düşünceyi hatta iradeyi
V. ve çevreyi, maddenin nedensellik
VI. yazarın önceki romanlarında da bunun izlerine
rastlarız
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle
oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi
baştan dördüncü olur?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
13.
I. Bu görüş, pratikte etkisi olmasa da, fiziksel
ilkelerden teorik sonuçlar çıkarmayı mümkün
kılıyordu.
II. Seyahati sırasında o zamanın önde gelen bilim
insanı ve matematikçileriyle bir araya geldi ve
onlarla fikirlerini paylaşma imkânı buldu.
III. Hobbes, bu konu üzerinde yoğunlaştığı
dönemden birkaç yıl sonra, 1634'ten 1637'ye
kadar süren bir Avrupa gezisine çıktı.
IV. Hobbes, temelde her doğa olayının bir çeşit
hareketle meydana geldiğini düşünüyordu.
V. Hatta zihinsel faaliyetlerin bile -düşünmek ve
istemek de dâhil- zihnin mecazi değil, gerçek
hareketleri olduğu görüşündeydi.
Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak
biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü
olur?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
14.
I. Orhan Veli’nin öncülüğünü yaptığı bu hareket,
şiiri kurallardan soyutlamayı ve yeni bir şiir dili
kullanmayı benimsedi.
II. 1940’lı yılların en önemli edebî oluşumu, şiir
alanında Garip Hareketi adıyla ortaya çıktı.
III. Çünkü onlar Garip Hareketi’nin aksine şiiri,
konuşma dilinden uzaklaştırıp imgelere dayalı
bir dil yaratmaya çabaladılar.
IV. Kendisine epeyce taraftar bulan bu çabalar,
günümüz genç şairlerinin de esin kaynağı oldu.
V. Ancak Garip Hareketi’nin bu dil anlayışı, onlara
tepki olarak ortaya çıkan İkinci Yeniciler
tarafından şiddetle eleştirildi.
Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak
biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü olur?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
15.
15. - 17. sorularda, numaralanmış sözlerin veya
cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde
sıralanması için hangilerinin birbiriyle yer
değiştirmesi gerektiğini bulunuz.

I. Sümerlerin MÖ 3500 yıllarında
II. işlemleri kaydetmek amacıyla toprak
III. geliştirdiği bilinen ilk yazı, ticari
IV. jetonları ağzı sımsıkı kapalı kutulara
V. koyup kutunun dış yüzeyine jeton
VI. sayısı kadar işaret kazımakla türemiştir

 
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
16.
I. Sabah dört, öğlen iki ve alaca karanlıkta üç ayağı
üzerinde yürüyen şey nedir?
II. Yunan mitolojisine göre kötü bir yaratık olan
Sfenks, bu bilmeceyi sormuş ve Thebes halkını
doğru cevabı alana kadar egemenliği altında
tutmakla tehdit etmişti.
III. Bilmecenin parçalarının bir benzetme olduğunu
kavrayan Oedipus, şifreyi çözdü.
IV. Oedipus, bilmeceye doğru cevap vererek Thebes
halkını kurtardı.
V. Buna göre; dört ayağı ile emekleyen bebek, önce
iki ayağı üzerinde yürüyen bir yetişkine, sonra
bastonu üçüncü ayağı olarak kullanan yaşlı bir
insana dönüşüyordu.
VI. Sabah, öğlen ve alaca karanlık, insan yaşamının
farklı dönemlerini temsil ediyordu.
Doğru Cevap: "E" IV ve VI
Soru Açıklaması
17.
I. Bazı araştırmacılar kaygıyı sürekli ve durumluk
kaygı olmak üzere ikiye ayırmaktadır.
II. Sürekli kaygı, bir kişinin kaygı deneyimine
yatkınlığını tanımlar ve yaşam boyunca fazla bir
değişkenlik göstermez.
III. Yine durumluk kaygı belirgin bir nahoş olayın
varlığında artış gösterirken tehdit durumu ortadan
kalktığında azalmaktadır.
IV. Durumluk kaygı ise koşula özgü olarak ortaya
çıkan geçici kaygı tepkisidir.
V. Bu nedenle durumluk kaygı, sürekli kaygıya göre
daha fazla değişkenlik gösterebilmektedir.
Doğru Cevap: "C" III ve IV
Soru Açıklaması
18.
I. Sabah dört, öğlen iki ve alaca karanlıkta üç ayağı
üzerinde yürüyen şey nedir?
II. Yunan mitolojisine göre kötü bir yaratık olan
Sfenks, bu bilmeceyi sormuş ve Thebes halkını
doğru cevabı alana kadar egemenliği altında
tutmakla tehdit etmişti.
III. Bilmecenin parçalarının bir benzetme olduğunu
kavrayan Oedipus, şifreyi çözdü.
IV. Oedipus, bilmeceye doğru cevap vererek Thebes
halkını kurtardı.
V. Buna göre; dört ayağı ile emekleyen bebek, önce
iki ayağı üzerinde yürüyen bir yetişkine, sonra
bastonu üçüncü ayağı olarak kullanan yaşlı bir
insana dönüşüyordu.
VI. Sabah, öğlen ve alaca karanlık, insan yaşamının
farklı dönemlerini temsil ediyordu.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
19.
I. Bazı araştırmacılar kaygıyı sürekli ve durumluk
kaygı olmak üzere ikiye ayırmaktadır.
II. Sürekli kaygı, bir kişinin kaygı deneyimine
yatkınlığını tanımlar ve yaşam boyunca fazla bir
değişkenlik göstermez.
III. Yine durumluk kaygı belirgin bir nahoş olayın
varlığında artış gösterirken tehdit durumu ortadan
kalktığında azalmaktadır.
IV. Durumluk kaygı ise koşula özgü olarak ortaya
çıkan geçici kaygı tepkisidir.
V. Bu nedenle durumluk kaygı, sürekli kaygıya göre
daha fazla değişkenlik gösterebilmektedir.
Doğru Cevap: "C" III ve IV
Soru Açıklaması
20.
Romanımızın geçmişinde hazırı çoğaltmaya
koşullanmışlık var. Bu yüzden roman yazarlarımız âdeta
bir kısır döngünün içinde sıkışıp kalmışlar. Ancak bu
romancımız için durum farklı. O, romancılık okulundan
kaçmış, elini ateşte yakmış; eserinin bütün özgünlüğü
de bu kaçışında saklı.
Bu parçadaki altı çizili sözle romancı ile ilgili olarak
anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Roman tekniğinde alışılagelmiş kalıpları yıkması
Soru Açıklaması
logo
DGS 2017
SÖZEL BÖLÜM
21.
Başarıları kendimizin kabul ederiz, başarısızlıkları ise
dış unsurların üzerine atarız. Bu durum, psikolojide
“kendine hizmet eden ön yargı” olarak adlandırılır.
Adlandırma sizin için yeni olsa bile kendine hizmet eden
ön yargıyı okul hayatınızdan bilirsiniz. Eminim,
derslerden yüksek notları siz almıştınız, parlak başarılar
sizin gerçek bilginizin ve yeteneklerinizin göstergesiydi
ama ya bir dersten kalıp başarısız olduğunuzda!.. O
zaman öğretmeniniz, size takmıştı, öyle değil mi? Böyle
konuştuğum için bana kızmayın! Ben de kendine hizmet
eden ön yargıdan günlük hayatımda fazlasıyla
yararlanıyorum. Romanım çok satanlar listesine
yükselirse kendi sırtımı sıvazlıyorum, tabii ne de olsa
şimdiye kadar yazdığım en iyi kitap! Tam tersi bir
durumda, yani kitabım yeni çıkan kitap kalabalığının
içinde kaybolup gittiğinde ise bunun için de mantıklı
sebeplerim var: Ya kıskanç eleştirmenler kitabımı
yerden yere vuruyor ya da okur edebiyattan anlamıyor.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların
hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Başarısızlığın kaynağını başkalarına yüklemek yaygın bir tutumdur.
Soru Açıklaması
22.
I. Çalışmalarını İnternet üzerinden değil
kütüphanede yap diyen öğretmenin,
II. Televizyon seyreden çocuğa birlikte satranç
oynayalım diyen ablanın,
III. Sokakta seksek oynayan çocuklara farklı oyunlar
da öğreten komşunun

bu davranışlarından hangileri, çocuğunu matematik
ödevini hesap makinesi kullanmadan yapmaya
yönlendiren annenin davranışına benzerdir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
23.
Zaman ile olan ilişkim şu şekilde: Ne atbaşı
koşabiliyorum ne yarışı önde götürebiliyorum. Beni
geride bırakan, koyup giden ve bu nedenle de kolaylıkla
suçlayabildiğim bir şey zaman.
Bu parçadaki altı çizili sözle zamanın anlatılmak
istenen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hızla geçip gitmesi
Soru Açıklaması
24.
Yemeklerde kullanılan biber ve zencefil gibi bazı
baharatlar acıdır çünkü bunların içinde kapsaisin denen
bir madde bulunur. Bu madde, insan vücudunda sıcaklık
ve acı uyarısı ile sinir hücrelerini harekete geçirir; vücut
da bu olaya terleyerek tepki verir. Bu aşamadan sonra
su içmek işe yaramaz çünkü kapsaisin suda çözünmez.
Yapılması gereken, yemeğe yoğurt karıştırmak veya
ayran içmektir. Çünkü süt ürünleri, uyarılan tat
tomurcuklarının etkinliğini durdurmaya yardımcı olan
kasein adlı bir protein içerir.
Bu parçaya göre kasein ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Sinir hücrelerine etki eden uyarıcının gücünü azaltır.
Soru Açıklaması
25.
Her türlü oyundan uzak durmasına, en kendine özgü
becerileri bir yana bırakmasına rağmen özgün
kalabilmesine hayranım onun. Chopin, en çok Chopin
gibi olmadığı için kendisi olmuştur.
Bu parçadaki kırmızı renkli sözle Chopin ile ilgili olarak
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kendisini tekrar etmediği
Soru Açıklaması
26.
Her kitabın bir yerinde gömülü beş altı faydalı söz vardır,
metnin geri kalanı aslında onları söyleyebilmek için
yazılır.
Bu düşünceyi savunan bir yazarın aşağıdakilerden
hangisini söylemesi beklenir?
Doğru Cevap: "B" Bir kitap, yazarın iletmeye çalıştığı kimi mesajların hatırına yazılır.
Soru Açıklaması
27.
Başkasından nefret eden bir insan, bu duyguyu taşıdığı
sürece nefret ettiği insanı da yanında taşır ve asla yalnız
kalamaz.
Bu cümlede nefret duygusuyla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Sonlanmadıkça insanı etkilemeye devam ettiği
Soru Açıklaması
28.
Güneşli bir bahar sabahı Frankfurt’a geldim. Yemyeşil
ve hayatın yavaş aktığı bir yer burası. Öğleyin amcam
gelip beni gardan aldı. Yıllarımı geçirdiğim evim ve
ailem ilk günden burnumda tütmeye başladı, insan bir
yere giderken bavuluna bütün hayatını koyabilse ne iyi
olurdu.
Bu parçadaki kırmızı ile yazılı sözle vurgulanmak istenen
duygu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Özlem
Soru Açıklaması
29.
Viyana, bugün tarih sayfasında kalmış Avrupa
aristokrasi kültürünün işine bağlı solistidir. Barok mimari
eserleri, birbirinden usta ellerden çıkan, şehri baştan
sona kuşatan heykelleri ve sahip olduğu birbirinden
güzel park peyzajları bunun kanıtı. Sadece Viyana şehir
merkezinde yürüyerek bu tarihî senfoniyi
dinleyebilirsiniz.
Bu parçadaki kırmızı ile yazılı sözle Viyana’nın hangi
özelliği vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Yansıtıcılığı
Soru Açıklaması
30.
İzleyici olarak, edebiyat dilinden sinema diline aktarılmış
dil karşısında yeterince hassas değiliz. Ortalama izleyici,
roman ve hikâyeden uyarlanmış filmleri izlerken metnin
diliyle ilgilenmez. Ne izlediği filme ne de bu filmin temel
alındığı roman veya hikâyeye dönük karşılaştırmalı bir
değerlendirmesi vardır onun. Gerçi günümüzdeki çoğu
yapımda, metnin dilinden herhangi bir iz bulmaya
çalışmak da sonuçsuz bir çaba olacaktır. “İzleyiciyi
ilgilendiren, seyrettiği filmdir.” diye düşünenler elbette
olabilir; bu durumda, dayandığı roman veya hikâyeyi
bize unutturan filmi sorgulama hakkımız doğar.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine
ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" Kimi film uyarlamaları kaynak aldıkları edebî metinlerin önüne geçebilmektedir.
Soru Açıklaması
logo
DGS 2017
SÖZEL BÖLÜM
31.
Ben çapkın bir okurum. Yatağımın baş ucunda Anna
Karenina bekliyor. İş yerimde ise Mrs Dalloway. Ya
çantama ne demeli! Ön gözdeki ünlü dedektif Sherlock
Holmes, hemen arka gözdeki Suç ve Ceza’nın farkında
bile değil. İşin aslına bakılırsa gün içerisinde hepsine
eşit vakit ayırdığım için hiçbirinin diğerinden haberi yok.
Bu parçada “çapkın” olarak nitelendirilen okur tipi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Birden çok kitabı eş zamanlı okumaktan keyif alan
Soru Açıklaması
32.
(I) Sicilya asıllı Amerikalı yönetmen Martin Scorsese elli
yılı aşkın bir süredir sinemada. (II) Bu sürede kendine
has bir sinema evreni oluşturdu. (III) Hayranlarının da
dikkatini çekmiştir, filmlerinde Rolling Stones grubunun
yaptığı müziğin de ayrı bir yeri vardır. (IV) Mafya
şaheseri üç filminde de grubun Gimme Shelter adlı
parçasını kullandı. (V) Müziğe ve bu gruba olan
ilgisinden dolayı da 2006 yılında grubun meslek hayatını
özetleyen bir belgesel çekti.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden
sonra, düşüncenin akışına göre, “ Özellikle müziğe
verdiği önemle bu özgünlüğünü belirginleştirdi.” cümlesi
getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
33.
(I) Mürekkep balıkları kısa süre içinde şekil, renk ve
desen değiştirerek kamufle olabiliyor. (II) Peki ama
biyoelektrik sinyallerini algılayan köpek balıklarından
nasıl korunuyorlar? (III) ABD’nin Duke Üniversitesinden
biyolog Dr. Christine Bedore ve meslektaşları,
akvaryumdaki mürekkep balıklarına kendilerine doğru
yaklaşan köpek balığı videoları izleterek deneyler yaptı.
(IV) Dr. Bedore ve ekibinin yayımlanan araştırma
sonuçlarına göre, dinlenme pozisyonunda olan bir
mürekkep balığının elektrik alanı 10-30 mikrovolt
aralığında. (V) Köpek balığı gördüğünde vücut deliklerini
kapatıp kendini yere doğru bastıran, nefes alma hızını
yavaşlatan bir mürekkep balığınınki ise yaklaşık 6
mikrovolt.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden
sonra, düşüncenin akışına göre, “ Köpek balığını
gören mürekkep balıklarının çoğu, vücut deliklerini
kapatıp nefes alma hızlarını yavaşlatarak elektrik
sinyallerini azalttı.” cümlesi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
34.
İkisi de zor iş. Yazmak neredeyse bir masa yapmak
kadar zordur. İkisinde de odun kadar sert olan gerçeklik
diye bir malzemeyle çalışıyorsunuz. İkisi de numaralar
ve tekniklerle doludur. Esasında işin içine çok az büyü
ama çok fazla sıkı çalışma girer.
Bu sözler, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap
olarak söylenmiş olabilir?
Doğru Cevap: "B" Yazarlık ile marangozluğun benzerlikleri olduğu görüşüne katılıyor musunuz?
Soru Açıklaması
35.
Tarifi en zor hisleri bile tanımadığım, bilmediğim, aynı
dili konuşmadığım, aynı yemeği yemediğim kişilere
müzik yoluyla aktarabiliyorum. Bu nedenle müziğin
Türkçe, İngilizce, Arapça gibi bir dil olduğunu
düşünüyorum. İsteyen herkes öğrenemiyor veya
konuşamıyor olsa da dinleyen herkes müziğin dilini
rahatlıkla anlayabiliyor.
Bu parçada müziğin aşağıdaki özelliklerinden
hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Evrenselliği
Soru Açıklaması
36.
“Kısa ve özlü, nükteli, güldürücü hikâyecik” olarak
tanımlayabileceğimiz fıkra, halk edebiyatının önemli
ürünlerinden biridir. Sözlü kültür ortamından doğan ve
ağızdan ağıza aktarılarak yayılan fıkralar, yaratıldığı
dönemin ve toplumun kültürel deneyimlerini içinde
barındırdığı için aynı zamanda bir sözlü tarih malzemesi
olarak görev yapar.
Bu parçada fıkrayla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Ortaya çıkış sebebine
Soru Açıklaması
37.
Hindistan, Romanların ilk yurdu olarak kabul edilir.
Pencap ve Sint eyaletlerinde yaşayan Romanların ilk
yurtlarından ayrılma sebepleri arasında dinsel nedenler,
politik kavgalar, Roma İmparatorluğu'nun çekiciliği ve
açlık yer alır. XI. yüzyılda Hindistan'dan yola çıkan
Romanlar, İran üzerinden batıya doğru hareket ettiler.
XIV. yüzyılda Balkanlar'a, XV. yüzyılda Avrupa'ya, XVII.
yüzyıldan itibaren de Güney Amerika ve Avustralya'ya
yayıldılar. Günümüzde Avrupa'da, Roma ve Sinti
dernekleri çatısı altında toplanan Romanlar, kendi
aralarında gözlemlenen kültürel farkların geniş bir
coğrafyaya yayılmalarından kaynaklandığını söylüyor.
Bu parçada Romanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Göç ettikleri yerlerin kültürüne zor uyum sağladıklarına
Soru Açıklaması
38.
Bozcaada, sahil yerleşkelerinin hızlı kalabalıklaşma ve
dinginliğini yitirme kaderinden henüz nasibini almayan
şirin bir yer. Sert bir rüzgârı olan bu adanın denizi de
biraz soğuk. Ancak dalış yapmaya müsait sığ suları ve
zengin çeşitlilikteki deniz canlıları birçok aktiviteyi
gerçekleştirmenize imkân sağlamakta. Geldiğinizde
meşhur rüzgârı ile sörf yapmak isteyenleri ve yaz kış
dalış yapan balık adamları görmeniz mümkün.
Bu parçada Bozcaada ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Ününü dalgalı denizinden aldığına
Soru Açıklaması
39.
B vitamini özellikle beyin ve sinir sisteminin sağlığı
açısından önem taşır. Et, balık, yağsız süt, yoğurt, muz,
yeşil yapraklı sebzeler ve kuru baklagillerde bulunur.
Eksikliği depresyona, kısa süreli hafıza kaybına, dikkat
dağınıklığına yol açabilir. El ve ayaklarda yanma ve
iğnelenme, unutkanlık, sinirlilik B vitamini eksikliğinde
yaşanabilecek diğer durumlardır.
Bu parçada B vitamini ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Yoğun stres altında hızlı düşünmeyi artırdığına
Soru Açıklaması
40.
27 Aralık 1919’da Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişi
tesadüf değildi. Hem cephelerle irtibatın kolay olması
hem de politik gelişmelerin merkezi olması nedeniyle bu
küçük Anadolu şehrinin başkent olması planlanıyordu.
Ancak başta İngiltere olmak üzere bazı ülkeler,
Ankara’nın fiziki şartlarını gerekçe göstererek,
Ankara'nın başkent olması durumunda burada elçilik
açmayacaklarını belirtmişlerdi. Buna karşın Mustafa
Kemal “Memleket elçiler için değil, elçiler memleket
içindir.” diyerek kesin bir tavır almıştı.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine
ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Önemli bir karar alınırken başka ülkelerin istekleri de etkili olabilir.
Soru Açıklaması
logo
DGS 2017
SÖZEL BÖLÜM
41.
Bir ada arıyorum. Sen ben kavgasından uzak... İnce
hesaplardan... Bir ada ki ona gelen unutsa adını,
mesleğini, bencil ihtiraslarını... Yeterince yer
olduğundan güneşin altında, denizde ve kıyıda,
kimsenin gözü olmasa başkasının yerinde. Bir ada
arıyorum ki oranın iklimi hep dostluk olsa... Hiç fırtına
göstermese barometresi. Evet, böyle bir ada arıyorum
dostlarım. Temelli kalmak için değil. İki gün, sadece iki
gün. Havasız kalmış bir insanın burnuna geçici olarak
bir oksijen maskesi takması gibi, boğuşmaya yeniden
katılabilecek taze bir direnç kazanmak için ihtiyacım var
buna.
Bu parçanın yazarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
42.
Mizahın pek çok yüzü vardır; acıtıcı ve alaycı, ince,
gürültülü, içten veya ikiyüzlü olabilir. İnsanları bir araya
getirmek veya birbirinden uzak tutmak için; saldırı veya
savunma amacıyla kullanılabilir. Mizahi unsurlar
barındıran sözlerde, söyleyenin aklından geçeni
anlamak kolay değildir. Bu konuda sayısız kitap
yazılmıştır ve mizahın bazı yönleri hâlâ bütünüyle
açıklanamayacak kadar özneldir. Ancak mizahın
iletişimde nasıl kullanıldığının esaslarının bilinmesi,
insanları doğru okumak için gereklidir.
Bu parçaya göre mizahla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Zaman zaman asıl işlevinden uzaklaştığı
Soru Açıklaması
43.
41. - 42. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Pul kanatlılar takımından kelebek ve gece kelebeğinin
birçok ortak özelliği vardır. Örneğin ikisinin de kanatları
çok küçük tozumsu pullarla örtülüdür. Tüm pul
kanatlılar; bir dış iskeletle korunur, hepsinin eklemli üç
çift bacağı vardır. Gövdeleri üç bölümden oluşur ve bir
çift duyu alma antenleri bulunur. Ancak isminden de belli
olduğu üzere kelebekler gündüzleri, gece kelebekleri ise
geceleri uçar. Kelebeklerin duyargaları genellikle topuz
uçlu, gece kelebeklerininki sivri uçlu veya tüylüdür.
Yorgunluklarını atarken kelebekler kanatlarını sırtları
üstünde dikey durumda tutar, gece kelebekleri ise yatay
olarak iki yana uzatır. Kelebekler parlak renkli, gece
kelebekleri ise soluk renklidir. Bir pul kanatlının kelebek
mi yoksa gece kelebeği mi olduğu ise yumurta veya
larva döneminde değil, ancak başkalaşım bittikten sonra
anlaşılır.
Bu parçada kelebekler ve gece kelebeklerinin
aşağıdaki yönlerinden hangisi arasında
karşılaştırma yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Üreme şekilleri
Soru Açıklaması
44.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" Pul kanatlıların larva döneminde birbirleriyle benzer özellikler gösterdiğine
Soru Açıklaması
45.
43. - 44. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Yunanca "aphorismos" (kısıtlama) sözcüğünden türeyen
aforizmayı felsefe tarihinde Nietzsche gibi kimi
düşünürlerin, fikirlerini aktarmak için bir yöntem olarak
seçtiği görülür. Hegel, Kant gibi sistem kuramcısı
filozoflar ile aforizmacılar arasında bir karşıtlık kurulsa
da asıl karşıtlığın, Nietzsche gibi sistemini aforizmalar
yoluyla aktarmayı seçenler ile bir sistem oluşturma derdi
olmayanlar arasında kurulması daha doğrudur. Kısa
sürede akıldan çıkıyor olsa da anlatmak istediğini lafı
dolandırmadan vermesi ve kolay anlaşılır yapısıyla
aforizma, birçok okuyucu tarafından da beğenilir.
Bu parçaya göre, aforizmanın okuyucu tarafından
sevilmesinin nedenleri arasında
I. özlü olması,
II. geçici olması,
III. zahmetsizce kavranabilmesi
özelliklerinden hangileri yoktur?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
46.
Bu parçada aforizma ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Karşıtlıkların kısa yoldan tartışılmasına olanak verdiğine
Soru Açıklaması
47.
45. - 46. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino birçok ödül aldığı
Pulp Fiction filminin girişinde, "pulp" sözcüğünün
anlamını şöyle açıklar: "Çarpıcı bir ana fikir barındıran
ve karakteristik özelliği taslak hâlinde, henüz bitirilmemiş
olan dergi veya kitap." Bu açıklama bence Tarantino
sinemasının da ana karakteristik özelliğini bize gösterir.
Onun her filmi, diğer filmi için konulan bir virgüldür ve
Tarantino’ya göre sinema, hiç bitmeyecek bir hikâyenin
içinde kaybolmaktır. Bu yönüyle de Hollywood sineması
olarak adlandırılan popüler ve yerleşik Amerikan sinema
anlayışı içinde, kendisine bağımsız ve sıra dışı bir alan
yaratmıştır. Kendine has bu sinema anlayışını
oluştururken özellikle gençlik yıllarında izlediği, içerik
ve estetik açıdan düşük düzeydeki pek çok filmin klişe
unsurlarını çekinmeden kullanmıştır. Tarantino’nun
korkusuzca kullandığı ve hatta tutkuyla bağlı olduğu bu
klişeleri, katkılarıyla unutulmaz hâle getirdiği konusunda
sinema otoriteleri ve izleyiciler hemfikirdir.

Bu parçadaki kırmızı ile yazılı sözle Tarantino ile ilgili olarak
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hikâyelerini belirli bir sonuca bağlamayıp sonraki filmlerinde devam ettirdiği
Soru Açıklaması
48.
Bu parçaya göre izleyicilerin ve sinema otoritelerinin
Tarantino hakkında hemfikir oldukları konu
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Klişelere yeni yorumlar getirip bunları hafızalara kazımayı bildiği
Soru Açıklaması
49.
47. - 49. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Ülkemizde, özellikle edebiyat dünyası içinde ilginç bir
gerçeğe tanık oluyoruz: Kimse, düşüncelerini ortaya
koyarken başkalarından yararlanmak istemiyor. Bu da
toplu hâlde sağlam adım atmayı zorlaştırıyor. Tartışmak
da tartışılmak da onaylanmak da sanatçı için yararlıdır.
Kaç kişi var bunlardan yararlanan? Genç şairlerimiz,
yazarlarımız arasında eski edebiyatımızı, hiç değilse
kendi alanında, birinci elden izleyip özümsemiş kaç isim
verebiliriz? Peki, eski kuşağın ustaları hatta bizim
kuşağın ustaları genç yazarları tanıyorlar mı? Bir
parçalanma var, her kuşak kendi okurunu yeniden ve
sıfırdan başlayarak kurmak zorunda kalıyor.
Bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisi edebiyat
dünyasının sorunlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sanatçıların şöhret için gereksiz tartışmalara girişmesi
Soru Açıklaması
50.
Bu parçada sözü edilen sorunların çözümü için
aşağıdakilerin hangisi gereklidir?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
logo
DGS 2017
SÖZEL BÖLÜM
51.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada eleştirilen
tutumlara benzer bir davranıştır?
Doğru Cevap: "C" Şairin edebiyat dünyası içinde eleştiriden uzak, şahsi bir tutum sergilemesi
Soru Açıklaması
52.
50. - 52. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Yemek konusu hiç olmadığı kadar çok ve türlü
biçimlerde konuşulmaya başlandı son zamanlarda.
Yiyecek içecek reklamları her zaman en önlerde.
Televizyonda yemekle ilgili programlar en çok
seyredilenler arasında. Gazete ve dergilerde restoran
değerlendirmeleri, "gurme" yazarların köşeleri birçok
okurun zevkle takip ettiği bölümlerden. Sadece iyi
yemek, farklı ülkelerin yemek kültürü değil; az yemek,
ekolojik beslenme gibi temalar etrafında da yemek,
her zaman gündemde kendine bir yer buluyor. Sayıları
son yıllarda giderek artan organik pazarlar, çinekop
olsun kalkan olsun balıkların nizami avlanma boyları
veya GDO'lu ürünlerle ilgili tartışmalar, birçok insana
artık hiç yabancı değil. Yemek, aynı zamanda köyü
şehre bağlayan en önemli unsur. Şehirde yenilip
içilen hemen her şey köyde üretiliyor. Daha organik
beslenmek için sütünü her hafta çiğ olarak şehre yakın
bir köyden getirtenler de var, Ege'deki bir köyden
İnternet üzerinden siparişle sebzesinin, meyvesinin,
tarhanasının teslimatını yaptıranlar da. Nitelikli
beslenme ile ilgili konular şu veya bu şekilde sık sık
karşımıza çıkıyor. Özellikle de ekonomik/kültürel
sermayesi yüksek toplumsal sınıfların gündelik
hayatında önemli bir yer işgal ediyor.
Bu parçada yemeğin hangi özelliğinden söz
edilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Güvenirliğinden
Soru Açıklaması
53.
Bu parçanın yazarı, yemek üzerinden köy ve şehir
arasında
I. arz-talep,
II. amaç-sonuç,
III. işçi-işveren
ilişkilerinden hangilerini kurmaktadır?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
54.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine
ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Şehirde organik beslenme, üst düzey bir gelir sahibi olmayı gerektirir.
Soru Açıklaması
55.
53. - 56. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir film festivalinde komedi ve dram türünde L, M, N, O
ve P filmlerinin pazartesiden pazara kadar yedi gün
süren gösterimine ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir:
 Her film ikişer kez gösterilmiştir.
 Aynı film art arda iki gün gösterilmemiştir.
 L, M ve N filmleri komedi; O ve P filmleri ise dram
türündedir.
 Pazartesi, perşembe ve pazar günleri farklı türden
iki; diğer günlerde ise birer film gösterilmiştir.
 Pazartesi ve pazar günleri aynı dram filmi
gösterilmiştir.
 L filminin ilk gösterimi cuma günüdür.
 Cumartesi günü P filmi gösterilmiştir.
Buna göre
I. pazartesi,
II. çarşamba,
III. pazar
günlerinden hangilerinde gösterilen filmler
kesin olarak bilinmektedir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak bilinmektedir?
Doğru Cevap: "A" O filminin gösterildiği günler
Soru Açıklaması
57.
Salı günü M filminin gösterildiği biliniyorsa
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Perşembe günü M filmi gösterilmiştir
Soru Açıklaması
58.
57. - 60. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir mülakata giren Salih, Tülay, Utku, Vedat ve Yeliz
adlı kişilerin her birine ikişer soru yöneltilmiştir. Bu
sorulardan biri; cebir veya geometri, diğeri ise fizik veya
kimya alanlarındandır. Kişilere yöneltilen sorulara ilişkin
kimi bilgiler şu şekildedir:
 Fizik sorusu toplam üç, geometri sorusu
toplam iki kişiye yöneltilmiştir.
 Salih ve Vedat’a sorulan iki soru da aynı
alanlardandır.
 Tülay’a geometri, Utku’ya kimya sorusu
yöneltilmiştir.
Buna göre
I. Salih,
II. Tülay,
III. Yeliz
adlı kişilerden hangilerine kimya sorusu yöneltilmiş
olabilir?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
59.
Buna göre
I. Salih,
II. Utku,
III. Vedat
adlı kişilerden hangilerine geometri sorusu
yöneltilmiş olabilir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
60.
Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Vedat’a, cebir ve fizik soruları yöneltilmiştir
Soru Açıklaması
logo
DGS 2017
SÖZEL BÖLÜM
61.
Kişilere yöneltilen soruların alanlarının tam olarak
belirlenebilmesi için ---- yöneltilen soruların hangi
alanlardan olduğunun bilinmesi yeterlidir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Yeliz'e
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

2017 DGS (Dikey Geçis Sınavı) Sorularını çöz!